top of page

Toegankelijkheidsverklaring

ECO-kringloopwinkel zet zich in om een ​​website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de omstandigheden en mogelijkheden. We streven ernaar ons zo nauw mogelijk te houden aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C). In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe u webinhoud toegankelijker kunt maken voor mensen met een handicap. Als u zich aan deze richtlijnen houdt, wordt het internet voor iedereen gebruiksvriendelijker. Hoewel ECO-kringloopwinkel zich in zet om een ​​website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de omstandigheden en mogelijkheden. We streven ernaar ons zo nauw mogelijk te houden aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C). In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe u webinhoud toegankelijker kunt maken voor mensen met een handicap. Als u zich aan deze richtlijnen houdt, wordt het internet voor iedereen gebruiksvriendelijker. Hoewel ernaar streeft om de richtlijnen en standaarden voor toegankelijkheid na te leven, is het niet altijd mogelijk om dit in alle delen van de website te doen en we werken er momenteel aan om dit te bereiken. Houd er rekening mee dat vanwege het dynamische karakter van de website, er af en toe kleine problemen kunnen optreden omdat deze regelmatig wordt bijgewerkt. We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die alle delen van de site op hetzelfde niveau van algemene webtoegankelijkheid brengen. Indien u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van onze site, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze toegankelijkheidscoördinator via of . Uw feedback helpt ons om verbeteringen door te voeren. ernaar streeft om de richtlijnen en standaarden voor toegankelijkheid na te leven, is het niet altijd mogelijk om dit in alle delen van de website te doen en we werken er momenteel aan om dit te bereiken. Houd er rekening mee dat vanwege het dynamische karakter van de website, er af en toe kleine problemen kunnen optreden omdat deze regelmatig wordt bijgewerkt. We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die alle delen van de site op hetzelfde niveau van algemene webtoegankelijkheid brengen. Indien u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van onze site, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze toegankelijkheidscoördinator Edwin van den Wildenberg via info@eco-kringloopwinkel.nl. Uw feedback helpt ons om verbeteringen door te voeren.

Web Content Accessibility Guidelines  info@edwinvandenwildenberg.nl

ECO-Ontruiming is committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability. We aim to adhere as closely as possible to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), published by the World Wide Web Consortium (W3C). These guidelines explain how to make Web content more accessible for people with disabilities. Conformance with these guidelines will help make the web more user friendly to everyone. Whilst eco-woningontruiming strive to adhere to the guidelines and standards for accessibility, it is not always possible to do so in all areas of the website and we are currently working to achieve this. Be aware that due to the dynamic nature of the website, minor issues may occasionally occur as it is updated regularly. We are continually seeking out solutions that will bring all areas of the site up to the same level of overall web accessibility.

If you have any comments and or suggestions relating to improving the accessibility of our site, please don't hesitate to contact our accessibility coordinator Edwin van den Wildenberg by info@eco-kringloopwinkel.nl Your feedback will help us make improvements.

bottom of page